Апарт-отель Апартаменты City of Lions ● Посуточно квартиры во Львове
тел.: +38 (096) 668-89-14
City of Lions » Договор найма (аренды) квартиры посуточно » Договор публичной оферты

Договор публичной оферты

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Про надання послуг з бронювання місць тимчасового розміщення

м. Львів                                                                                     

Фізична особа – підприємець Солянко Борис Борисович, платник єдиного податку, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як платник єдиного податку по 3-й групі, іменований надалі  «Виконавець» або «Апарт-отель «Апартаменти City of Lions», з однієї сторони, і будь-яка фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору шляхом укладення договору приєднання, у спосіб визначений таким договором приєднання, іменована надалі «Замовник», з іншої сторони, надалі «Сторони», відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали даний договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

1.1. Замовник — фізична особа, що приєдналася до цього Договору публічної оферти з метою одержання послуг з бронювання квартир відповідно до умов цього Договір.

1.2. Веб-сайт, Сайт – програмне забезпечення, що розміщено в мережі Інтернет за адресою http://sutky.com.ua, та забезпечує доступ Замовнику до Послуг з бронювання.

1.3. Договір публічної оферти з надання послуг з бронювання квартири (надалі – «Послуг» чи «Послуг з бронювання») – це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання Послуг з бронювання кожному, хто до нього звернеться, при цьому умови цього договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Виконавець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення цього договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього договору за наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних послуг. Договір публічної оферти, що публікується на сайті http://sutky.com.ua, згідно з Цивільним кодексом України, відповідно до вимог ст. 633 Цивільного кодексу України, є офіційною публічною пропозицією Виконавця для фізичних осіб укласти Договір про надання посередницьких послуг з бронювання квартир, як місця тимчасового розміщення.

1.4. Укладення Договору публічної оферти. Договір публічної оферти укладається шляхом акцепту цієї оферти (укладення Договору приєднання), що містить всі істотні умови Договору публічної оферти, без підписання Сторонами. Договір публічної оферти вважається укладеним і набуває силу з моменту акцепту оферти, а саме укладення Договору приєднання, який свідчить про безумовне приєднання Замовника до всіх умов оферти без будь-яких виключень чи обмежень.

1.5. Договір приєднання до Договору публічної оферти з надання Послуг з бронювання – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у Договорі публічної оферти з надання Послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого Договору публічної оферти з надання Послуг з бронювання в цілому, через оплату рахунку з надання Послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.

1.6. Факт укладення Договору приєднання  – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання Послуг за цим Договором, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця, або внесення вказаних коштів у касу Виконавця, або із застосуванням платіжних карток.

1.7. Послуга з бронювання квартири — дія (операція) Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання в найм (оренду) квартири (місця) для тимчасового проживання, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.

1.8. Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) Послугами.

 1.9. Бронювання квартир (надалі Бронювання)– попереднє замовлення, зроблене за 1 (одну) добу до початку доби запланованого заїзду (але не раніше 6 місяців до дати заїзду).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовлення послуг за цим Договором здійснюється Замовником лише під запит до Виконавця, в разі наявності в нього такої можливості.

2.2. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з бронювання квартири, як місця тимчасового розміщення в порядку, строки і на умовах, обумовлених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані Послуги.

 2.3. Бронювання здійснюється в порядку, передбаченому Правилами бронювання, які є невід’ємною частиною Договору, і розміщені на сайті Виконавця, на сторінці http://sutky.com.ua/bronirovanie/.

2.4. Істотні умови надання Послуг становлять зміст договору оренди, який укладається Замовником безпосередньо на місці тимчасового розміщення, взірець якого розміщений на сайті Виконавця, на сторінці http://sutky.com.ua/dogovor-najma-arendy-kvartiry-posutochno/.

2.5. Вартість розміщення в квартирах, та зміна вартості, в залежності від кількості гостей та окремих спальних місць, на яких здійснюється бронювання, вказана на сайті Виконавця на сторінці http://sutky.com.ua/category/vse-kvartiry/. Вартість квартир на «високий» та «середній» сезони не визначена на сайті, та визначатиметься лише за згодою Сторін.

2.6. Розрахункова година виїзду 12:00, розрахункова година заїзду 13:00 (якщо інше не зазначено в описі квартир на сайті Виконавця).

2.7. Право власності Виконавця на офіційний сайт http://sutky.com.ua належить йому на підставі Сертифікату про реєстрацію доменного імені.

2.8. Договір не передбачає надання будь-яких інших, пов’язаних з подорожами послуг, крім послуг передбачених цим Договором.

3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ, РЕЗЕРВУВАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ЇХ НАДАННЯ

3.1. Замовлення послуг Виконавця (послуг з Бронювання) здійснюється шляхом направлення Замовником замовлення на бронювання квартири із зазначенням наступного:

— ID квартири на сайті Виконавця,

— період проживання (дати і часу заїзду та виїзду),

— кількість гостей,

— кількість окремих спальних місць,

— кількості дітей, що не потребують окремого розміщення у віці до 5-ти років,

— прізвища та ініціали Замовника,

— контактні дані – номер телефону, електронна адреса.

Замовлення може бути подане Виконавцю у письмовій чи усній формі.

3.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику по факсу або електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.

3.3. Замовник, протягом терміну, визначеному Виконавцем у рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

3.4. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання, взірець якого знаходиться на сайті Виконавця на сторінці http://sutky.com.ua/bronirovanie/.

3.5. Варіанти оплати при бронюванні та типи бронювання:

3.5.1. “Гарантоване бронювання в «високий сезон» 100” — бронювання з 100% передоплатою вартості за весь період проживання в період «високого сезону», який визначається на офіційній сторінці сайту в Інтернеті в розділі http://sutky.com.ua/category/novosty-i-statty/. При Гарантованому бронюванні з 100% передоплатою вартості за весь період проживання, в період високого сезону, забороняється скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання не менш ніж за 30 днів до початку доби запланованого заїзду.

3.5.2. “Гарантоване бронювання в «середній сезон» 30” — бронювання з 30% передоплатою вартості за весь період проживання з наступною оплатою при заїзді неоплаченої суми в період «середнього сезону», який визначається на офіційній сторінці сайту в Інтернеті в розділі http://sutky.com.ua/category/novosty-i-statty/. При Гарантованому бронюванні з 30% передоплатою вартості за весь період проживання в період середнього сезону забороняється скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання не менш ніж за 20 днів до початку доби запланованого заїзду.

3.5.3. “Гарантоване бронювання в інші сезони 10” — бронювання з передоплатою вартості за одну добу проживання в будь-який інший період ніж передбачено пунктами 3.5.1. та 3.5.2. При Гарантованому бронюванні з передоплатою вартості за одну добу проживання, в період інших сезонів, забороняється скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання не менш ніж за 10 днів до початку доби запланованого заїзду.

3.5.4. “Негарантоване бронювання в інші сезони” – бронювання без передоплати в будь-який інший період ніж передбачено пунктами 3.5.1. та 3.5.2. При Негарантованому бронюванні в період проживання в інші періоди, Замовник та Виконавець мають право скасовувати, або, змінювати, або модифікувати бронювання не менш ніж за 10 днів до початку доби запланованого заїзду.

3.6. У випадку якщо Замовник, або Гість при “Гарантованому бронюванні в «високий сезон» 100” або не скористався послугою проживання (не заїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання в період менш ніж за 30 (тридцять) днів до початку доби запланованого заїзду, передоплата в розмірі 100% вартості проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення квартири, яку було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 100% вартості загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя.

3.7. У випадку якщо Замовник, або Гість при “Гарантованому бронюванні в «середній сезон» 100” або не скористався послугою проживання (не заїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання в період менш ніж за 20 (двадцять) днів до початку доби запланованого заїзду, передоплата в розмірі 30% вартості проживання за весь період проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення квартири, яку було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює 30% вартості загальної вартості проживання за весь період проживання такого Замовника та/або Гостя.

 3.8. У випадку якщо Замовник, або Гість при “Гарантованому бронюванні в «інші сезони» 10” або не скористався послугою проживання (не заїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання в період менш ніж за 10 (десять) днів до початку доби запланованого заїзду, передоплата в розмірі вартості однієї доби проживання не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу, за невиконання Замовником умов цього договору. У такому випадку дане бронювання анулюється. Зазначена передоплата на розсуд Виконавця може бути повернута Замовнику у випадку фактичного заселення квартири, яку було заброньовано Замовником, іншими відвідувачами, і якщо в ньому прожили не менше періоду замовленого Замовником. При цьому сторони домовились, що у випадку, якщо умови платіжної системи, за допомогою якою здійснюється відповідна транзакція, надають право Виконавцю на утримання штрафу з Замовника та/або Гостя в розмірі вартості однієї ночі проживання, то в цьому випадку вартість однієї ночі проживання при стягненні штрафу дорівнює вартості однієї доби проживання такого Замовника та/або Гостя.

3.9. У випадку якщо Замовник або Гість при “Не гарантованому бронюванні в інші сезони”, не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду, і скасував бронювання в термін менший ніж за 10 (десять) днів до передбачуваного дня заїзду то Виконавець не має право стягнути з Замовника будь які штрафи.

3.10. У випадку якщо Виконавець при “Не гарантованому бронюванні в інші сезони”, скасував бронювання або змінив умови бронювання в термін менший ніж за 10 (десять) днів до передбачуваного дня заїзду то Замовник не має право стягнути з Виконавця будь які штрафи. Вказана процедура не застосовується у випадку передачі Замовником або Гостем Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, даних платіжної карти Замовника з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки.

3.11. Ранній заїзд (до розрахункової години) можливий тільки при попередньому узгодженню з Виконавцем. Таке узгодження може бути в письмовій чи усній формі.

3.12. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені, крім випадків, коли Замовник змінює параметри свого замовлення.  

3.13. Продовження проживання Замовника або Гостя, понад періоду, що вказаний у замовленні на бронювання, незалежно від його причин (в т.ч. у зв’язку з достроковим заїздом, більш пізнім виїздом, у зв’язку з відсутністю зворотних білетів), а також розміщення Гостей, що прибули без попереднього раннього бронювання проводиться при наявності вільних місць і оплачується Виконавцю в момент такого продовження. Плата за послуги визначається Виконавцем на момент заїзду. Часом виїзду з квартири є 12 година (за Київським часом), часом заїзду – 13 година (за Київським часом).

3.14. У встановлених законом випадках додатково стягується туристичний збір в розмірі 1% від вартості проживання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Надсилати Виконавцю письмові замовлення на послуги бронювання у відповідності з умовами даного договору.

4.1.2. Доводити до відома Гостей необхідну і отриману від Виконавця інформацію щодо послуг, які ним надаються та порядок їх надання.

4.1.3. Своєчасно здійснювати оплату послуг в строки та в порядку, визначеними цим договором.

4.1.4. Своєчасно повідомляти Виконавця про ануляцію замовлення заброньованих послуг не пізніше термінів, вказаних в п.п.  3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. та 3.5.4.(своєчасна ануляція).

4.1.5. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані квартири в період високого та середнього сезонів, які визначаються п.п. 3.5.1., 3.5.2., та про які офіційно оголошено на офіційному сайті виконавця в розділі http://sutky.com.ua/category/novosty-i-statty/, у випадку не використання послуги проживання (не заїзд), або намагання змінити період проживання або спроби будь-яким іншим чином модифікувати або анулювати замовлення на бронювання.

4.1.6. Не вимагати повернення передоплати за заброньовані квартири в інші періоди у випадку несвоєчасної (менше ніж за 10 (десять) діб до дати заїзду) ануляції замовлення заброньованих послуг або не заїзді в квартиру.

4.1.7. Сплатити штраф в розмірі 100% загальної суми переоплати за проживання, у випадку несвоєчасної ануляції замовлення відповідно до умов цього договору (в тому числі у випадку, якщо Замовник, або Гість не скористалися послугою проживання (не заїзд), або буде намагатися змінити період проживання або будь-яким іншим чином модифікувати замовлення на бронювання у випадках передбачених цим договором) в тому числі шляхом передачі даних платіжної карти Замовника та/або Гостя (ім`я на карті, номер, термін дії, CVC, тощо) Виконавцю або будь-якій третій особі для передачі Виконавцю, з будь-якою метою в тому числі але не виключно з метою блокування та/або списання та/або стягнення, коштів з такої платіжної картки.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Самостійно і на власний розсуд встановлювати умови власних розрахунків з Гостем, якщо не Замовник самостійно скористається готельними послугами за цим договором.

4.2.2. З власної ініціативи достроково здійснювати розрахунки з Виконавцем.

4.2.3. Відмовитися від послуг Виконавця здійснивши своєчасну ануляцію бронювання у строки визначені п. 4.1.4 даного договору.

4.2.4. Виставляти претензії Виконавцю за невиконання чи неналежне виконання послуг за цим Договором лише в період проживання в квартирі.

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Надати, шляхом розміщення на офіційній сторінці в Інтернеті за адресою: http://sutky.com.ua, необхідну і достовірну інформацію про послуги, їх види, особливості та ціни, надати Замовнику або Гостю, на його прохання інші пов’язані із відповідним обслуговуванням послуги, а також інформувати Замовника або Гостя, з Правилами проживання в Апарт-отелі «Апартаменти City of Lions», що розміщені на офіційній сторінці в Інтернеті за адресою http://sutky.com.ua/pravila-prozhivaniya/.

4.3.2. Приймати, опрацьовувати і підтверджувати за умови можливості надання відповідних послуг, отримані замовлення на бронювання в термін не більше 2 годин з моменту їх отримання.

4.3.3. Нести відповідальність за якість наданих послуг відповідно до умов даного договору та чинного законодавства України.

4.3.4. При наданні послуг Замовнику або Гостю, дотримуватись умов (вимог), визначених в замовленні на бронювання, яке надане Замовником.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмiрах, якi визначенi розділом 3 цього договору.

4.4.2. Відмовити Замовнику або Гостю в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення), у випадках передбачених Правилами проживання в Апарт-отелі «Апартаменти City of Lions», а також, якщо Замовник або Гість, неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що призводить чи може призвести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших людей. У цьому випадку Замовнику або Гостю не повертається залишок внесеної раніше оплати.

4.4.3. Застосовувати до Замовника або Гостя, будь-які штрафи, стягнення та права, які визначені в Правилах проживання в Апарт-отелі «Апартаменти City of Lions» що розміщені на офіційній сторінці сайту в Інтернеті за адресою: http://sutky.com.ua/pravila-prozhivaniya/.

4.4.4. Виконавець залишає за собою право самостійно змінювати умови цієї оферти, вказавши в документі дату його останньої зміни.

4.4.5. Виставляти претензії Замовнику за невиконання чи неналежне цього Договору в період не пізніший ніж 7 (сім) робочих днів від дати виїзду Замовника з квартири.

 

 

5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ СТОРІН

5.1. У вартість послуг включено тільки проживання.

5.2. Ціни на проживання, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України – гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.

5.3. Комісійні збори на користь Виконавця за цим договором не передбачені.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом виконання.

6.2. У випадку ненадання замовлених та своєчасно оплачених Замовником Послуг з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі повної вартості бронювання. На письмову вимогу Замовника Виконавець зобов’язаний розмістити Замовника або Гостя в іншому готелі, розташованому в даній місцевості, що надає послуги рівноцінні чи більш високої якості. Додаткові витрати, що виникли в зв’язку з цим, покриваються Виконавцем.

6.3. У випадку, якщо між сторонами цього договору в добровільному порядку не буде досягнута домовленість, щодо спірних питань, цей договір може бути оскаржено зацікавленою стороною до Господарського суду Львівської області.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність наданих послуг та обслуговування проживання за очікуванням Замовника та його суб’єктивній оцінці.

6.5. Претензії Замовника до Виконавця, що висуваються першим по відношенню до іншого пізніше термінів, передбачених п. 4.2.4. Сторони визнають такими, що є необґрунтованими, та прийматися до розгляду їх у судовому порядку не можуть.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за даним договором, якщо неможливість виконання ними своїх зобов’язань виникла через обставини нездоланної сили (форс-мажорні обставини), що не залежать від волі Сторін і знаходяться поза їхньою компетенцією, що підлягає доведенню Стороною, яка посилається на такі обставини. До таких обставин відносяться, зокрема, військові події, природні катаклізми, страйки й інші подібні обставини. Документом, що підтверджує обставини нездоланної сили є довідка ТПП за місцем перебування відповідної Сторони.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.

8.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.

8.3. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов’язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.

8.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

8.5. Моментом укладення цього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання послуг бронювання, шляхом проведення Замовником оплати за рахунком з надання послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Апарт-отелі «Апартаменти City of Lions». Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті готелю http://sutky.com.ua і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).

8.6. Погоджуючись з умовами даного Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

8.7. Сторони визнають юридичну силу за електронними листами – документами, що відправлятимуться електронною поштою  (e-mail), та визнають їх рівноцінними документами на паперових носіях, що підписані власноруч, так як тільки самі Сторони та вповноважені ними особи мають доступ до відповідних адрес електронної пошти, що використовується Сторонами для електронного листування за цим Договором, та що є електронним підписом відповідної Сторони. Доступ до електронної пошти кожна із Сторін проводить через пароль та зобов’язується зберігати його конфіденційність.  

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець

Фізична особа — підприємець Солянко Б. Б.

Адреса: м. Львів, вул. Піскова, 1

Ідентифікаційний номер: 2528320814

Запис в Єдиному державному реєстрі

2 415 000 0000 066617, від 06.11.2014р.

Рахунок: 26 0090 6011 3007
в АКБ ПриватБанк, МФО 325321, ОКПО 25 2832 0814

 

телефони: 096-66-88-914, 066-306-37-13

e-mail: city_of_lions@mail.ru

Замовник

 

З всіма умовами, що вказані в цьому Договорі, я та всі особи, які мешкають зі мною (нами) погоджуємось та маємо їх виконувати.

Экскурсии:
Очистить корзину
>